Økonomiske oversættelser

Wilkens Translations udfører økonomiske oversættelser til bl.a. erhvervsvirksomheder og revisionsfirmaer.

Med en baggrund som oversætter i en stor erhvervsvirksomhed, har Wilkens Translations opnået stor erfaring i oversættelser af erhvervsmæssig og økonomisk karakter.

Siden 2005 har Wilkens Translations endvidere specialiseret sig inden for engelsk regnskabsterminologi og forskellene mellem US-, UK- og IFRS-engelsk og har arbejdet koncentreret med engelske oversættelser af årsrapporter, regnskaber, anvendt regnskabspraksis og bæredygtighedsrapporter for store danske virksomheder - både årsrapporter med regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og efter de internationale regnskabsregler.